Ulotka Brodacid

Zgodnie z ulotką płyn Brodacid stosuje się w celu leczenia brodawek zwykłych, okołopaznokciowych, brodawek stóp oraz mozaikowych. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania, aplikacji oraz objawów niepożądanych dostępne są na tej podstronie.

Informacje i ulotka stosowania Brodacid

Ulotka Brodacid zawiera następującą charakterystykę:
● Co to jest lek BRODACID i w jakim celu się go stosuje?
● Informacje ważne przed zastosowaniem leku BRODACID
● Jak stosować lek BRODACID?
● Możliwe działania niepożądane
● Przechowywanie leku BRODACID
● Inne informacje

Pobierz ulotkę